بنربنر
بنربنر
بنربنر
بنربنر

منتآزمون 1401

lead-image

چرا منتآزمون؟

1آزمون‌های هوشمند شخصی‌سازی شده‌
2تألیف سوالات توسط اساتید مطرح کشور
3حذف امکان تقلب به شیوه هوشمند
4گزارش گیری و وضعیت سنجی دانش آموز
5برگزاری آزمون هماهنگ و سراسری
چرا منتآزمون