خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی عربی، زبان قرآن 1 (ویژه انسانی)

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1139دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1698سوال تستی
1139کاربر
1698سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه