خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی جامعه‌شناسی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1190دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
13ساعت ویدیو آموزشی
761سوال تستی
1190کاربر
13 ساعتویدیو آموزشی
761سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه