خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
5829دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
5829کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول ـ کیهان زادگاه الفبای هستی

فصل دوم ـ ردّ پای گازها در زندگی

فصل سوم ـ آب، آهنگ زندگی