خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1318دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
1318کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل سوم: از درون اتم چه خبر

تنظیم عصبی

حس و حرکت

تنظیم هورمونی

الفبای زیست فناوری

تولید مثل در جانداران

الکتریسیته

مغناطیس

کانی ها

سنگ ها

هوازدگی

نور و ویژگی های آن

شکست نور