خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 2

پایه و رشته:یازدهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
5010دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
16ساعت ویدیو آموزشی
3045سوال تستی
5010کاربر
16 ساعتویدیو آموزشی
3045سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم

فصل دوم: در پی غذا سالم

‌‎فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر