خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی زیست‌شناسی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:رسام بهنوید
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
5791دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
26ساعت ویدیو آموزشی
3101سوال تستی
5791کاربر
26 ساعتویدیو آموزشی
3101سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول: دنياي زنده

فصل دوم : گوارش و جذب مواد

فصل سوم : تبادلات گازی

فصل چهارم : گردش مواد در بدن

فصل پنجم : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

فصل ششم : از یاخته تا گیاه

فصل هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان