خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی دین و زندگی 1 (ویژه انسانی)

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1045دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
5ساعت ویدیو آموزشی
664سوال تستی
1045کاربر
5 ساعتویدیو آموزشی
664سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

دین و زندگی ۱ (ویژه انسانی)

هدف زندگی(درس 1 از 14)

پر پرواز(درس 2 از 14)

خود حقیقی(درس 3 از 14)

پنجره ای به روشنایی(درس 4 از 14)

آینده ی روشن(درس 5 از 14)

منزلگاه بعد(درس 6 از 14)

واقعه ی بزرگ(درس 7 از 14)

فرجام کار(درس 8 از 14)

آهنگ سفر(درس 9 از 14)

اعتماد بر او(درس 10 از 14)

دوستی با خدا(درس 11 از 14)

یاری از نماز و روزه(درس 12 از 14)

فضیلت آراستگی(درس 13 از 14)

زیبایی پوشیدگی(درس 14 از 14)