خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
9051دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
9051کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل سوم ـ آب، آهنگ زندگی

بستۀ ۱: منابع آب در زمین و ترکیب‌های یونی چندتایی(درس 21 از 25)

بستۀ ۲: محلول و مقدار حل‌شونده‌ها(درس 22 از 25)

بستۀ ۳: آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل می شوند؟(درس 23 از 25)

بستۀ ۴: رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی و آب و دیگر حلال ها(درس 24 از 25)

بستۀ ۵: ردّ پای آب در زندگی و انحلال گاز ها در آب(درس 25 از 25)