خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی جغرافیای ایران

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي, انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1862دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
230سوال تستی
1862کاربر
230سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

جغرافیای ایران

درس ۱ و ۲(درس 1 از 3)

درس ۳ تا ۶(درس 2 از 3)

درس ۷ تا ۱۰(درس 3 از 3)