خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 2

پایه و رشته:یازدهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
5944دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
16ساعت ویدیو آموزشی
3045سوال تستی
5944کاربر
16 ساعتویدیو آموزشی
3045سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم

بسته 1: جدول تناوبی و تحلیل آن(درس 1 از 23)

بسته 2: شعاع اتمی و بررسی خواص فلزی و نافلزی(درس 2 از 23)

بسته 3: واکنش پذیری عناصر(درس 3 از 23)

بسته 4: آرایش الکترونی (یادآوری از سال دهم)(درس 4 از 23)

بسته 5: استوکیومتری (یادآوری از سال دهم)(درس 5 از 23)

بسته 6: درصد خلوص(درس 6 از 23)

بسته 7: بازده درصدی(درس 7 از 23)

بسته 8: معرفی شیمی آلی و آلکانها(درس 8 از 23)

بسته 9: نامگذاری آلکانها(درس 9 از 23)

بسته 10: آلکنها(درس 10 از 23)

بسته 11: آلکینها(درس 11 از 23)