خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1318دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
1318کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

بسته ۱: مواد خالص و ناخالص و مخلوط های ناهمگن(درس 1 از 22)

بسته ۲: آشنایی با اجزا و انواع حالات فیزیکی محلول ها(درس 2 از 22)

بسته ۳: انحلال پذیری و دسته بندی مواد براساس اسیدی و بازی(درس 3 از 22)

بسته ۴: روش های جداسازی مخلوط ها(درس 4 از 22)