خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1303دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
1303کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دوم : عددهای صحیح

بسته ۱: کاربردهای اعداد علامت‌دار و مقایسه قرینه اعداد صحیح(درس 9 از 40)

بسته 2: جمع و تفریق اعداد صحیح(درس 10 از 40)

بسته ۳: تکنیک‌های محاسبۀ مجموع‌های طولانی(درس 11 از 40)

بسته ۴: ضرب و تقسیم اعداد صحیح(درس 12 از 40)