خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل ده: معادلات و نامعادلات و تابع درجه دوم

بسته ۱: معادله درجه دوم و حل آن(درس 117 از 107)

بسته ۲: روابط بین ضرایب و ریشه ها(درس 118 از 107)

بسته ۳: تشکیل معادله درجه دوم(درس 119 از 107)

بسته ۴: تابع درجه دوم و کاربردهای آن(درس 120 از 107)

بسته ۵: تعیین علامت و نامعادله(درس 121 از 107)

بسته ۶: معادلات گویا(درس 122 از 107)

بسته ۷: معادلات گنگ(درس 123 از 107)