خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته ریاضی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
1456دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
17ساعت ویدیو آموزشی
2996سوال تستی
1456کاربر
17 ساعتویدیو آموزشی
2996سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

بسته ۱: حالت های ماده(درس 6 از 25)

بسته ۲: نیرهای بین مولکولی(درس 7 از 25)

بسته ۳: رابطه فشار و نیرو - فشار در مایعات(درس 8 از 25)

بسته ۴: فشار در گازها(درس 9 از 25)

بسته ۵: شناوری(درس 10 از 25)