خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
9051دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
9051کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دوم ـ ردّ پای گازها در زندگی

بسته ۱: هوا معجونی ارزشمند(درس 10 از 25)

بسته ۲: ترکیب اکسیژن با فلزات و نافلزات(درس 11 از 25)

بسته۳: اکسیدهای سوختن و باران اسیدی(درس 12 از 25)

بسته ۴: ساختار لوییس(درس 13 از 25)

بسته ۵: ساختار لوییس یون های چند اتمی(درس 14 از 25)

بسته ۶: قانون پایستگی جرم و موازنه(درس 15 از 25)

بسته ۷: توسعه پایدار و رد پای کربن دی اکسید(درس 16 از 25)

بسته ۸: اوزون(درس 17 از 25)

بسته ۹:قانون آووگادرو(درس 18 از 25)

بسته ۱۰: استوکیومتری(درس 19 از 25)

بسته ۱۱: تولید آمونیاک(درس 20 از 25)