خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته تجربی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
4929دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
10ساعت ویدیو آموزشی
2652سوال تستی
4929کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
2652سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل سوم: کار و انرژی و توان

بسته ۱: مفهوم کار، کار انجام شده توسط نیروی ثابت(درس 11 از 20)

بسته ۲: انرژی جنبشی ، قضیه کار و انرژی جنبشی(درس 12 از 20)

بسته ۳: کار و انرژی پتانسیل(درس 13 از 20)

بسته ۴: انرژی مکانیکی و پایستگی آن(درس 14 از 20)

بسته ۵: توان(درس 15 از 20)

بسته ۶: بازده(درس 16 از 20)