بسته آموزشی فیزیک 2 (تجربی)

پایه و رشته:یازدهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
6134دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
11ساعت ویدیو آموزشی
2651سوال تستی
6134کاربر
11 ساعتویدیو آموزشی
2651سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

بسته‌های پیشنهادی