خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فارسی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي, انساني
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
4109دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1414سوال تستی
4109کاربر
1414سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول:(ستایش و ادبیات تعلیمی)

فصل دوم: ادبیات پایداری

فصل سوم: ادبیات غنایی

فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

فصل ششم: ادبیات حماسی

فصل هفتم: ادبیات داستانی

فصل هشتم: ادبیات جهانی