بسته آموزشی انگلیسی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي, انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
7801دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
1602سوال تستی
7801کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
1602سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

بسته‌های پیشنهادی