خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته ریاضی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
1456دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
17ساعت ویدیو آموزشی
2996سوال تستی
1456کاربر
17 ساعتویدیو آموزشی
2996سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل چهارم: دما و گرما

بسته۱: دما و دماسنجی(درس 17 از 25)

بسته۲: انبساط گرمایی(درس 18 از 25)

بسته ۳: گرما(درس 19 از 25)

بسته۴: تغییر حالت های ماده(درس 20 از 25)

بسته۵: روش های انتقال گرما و قوانین گازها(درس 21 از 25)