خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته ریاضی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
1456دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
17ساعت ویدیو آموزشی
2996سوال تستی
1456کاربر
17 ساعتویدیو آموزشی
2996سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل پنجم: ترمودینامیک

بسته۱: معادلۀ حالت ها و فرایندهای ترمودینامیکی(درس 22 از 25)

بسته۲: برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی(درس 23 از 25)

بسته ۳: چرخه ترمودینامیکی(درس 24 از 25)

بسته ۴: ماشین های گرمایی و قانون دوم ترمودینامیک(درس 25 از 25)