خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
5829دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
5829کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل سوم ـ آب، آهنگ زندگی

بستۀ ۱: منابع آب در زمین و ترکیب‌های یونی چندتایی(درس 21 از 25)

بستۀ ۲: محلول و مقدار حل‌شونده‌ها(درس 22 از 25)

بستۀ ۳: آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل می شوند؟(درس 23 از 25)

بستۀ ۴: رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی و آب و دیگر حلال ها(درس 24 از 25)

بستۀ ۵: ردّ پای آب در زندگی و انحلال گاز ها در آب(درس 25 از 25)