خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 2

پایه و رشته:یازدهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
5944دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
16ساعت ویدیو آموزشی
3045سوال تستی
5944کاربر
16 ساعتویدیو آموزشی
3045سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

‌‎فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

بستۀ ۱: پلیمری شدن ترکیب‌های دارای پیوند دوگانه کربن - کربن(درس 21 از 23)

بستۀ ۲:پلی استرها و روش تهیۀ آنها(درس 22 از 23)

بستۀ ۳: آمیدها و پلیمرها؛ ماندگار یا تخریب پذیر(درس 23 از 23)