خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
360دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1114سوال تستی
360کاربر
1114سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

علوم تجربی ششم

زنگ علوم(درس 1 از 14)

سرگذشت دفتر من(درس 2 از 14)

کارخانه‌ی کاغذسازی(درس 3 از 14)

سفر به اعماق زمین(درس 4 از 14)

زمین پویا(درس 5 از 14)

ورزش و نیرو (۱)(درس 6 از 14)

ورزش و نیرو (۲)(درس 7 از 14)

طراحی کنیم و بسازیم(درس 8 از 14)

سفر انرژی(درس 9 از 14)

خیلی کوچک، خیلی بزرگ(درس 10 از 14)

شگفتی‌‏های برگ(درس 11 از 14)

جنگل برای کیست؟(درس 12 از 14)

سالم بمانیم(درس 13 از 14)

از گذشته تا آینده(درس 14 از 14)