خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته تجربی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
3348دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
10ساعت ویدیو آموزشی
2652سوال تستی
3348کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
2652سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل سوم: کار و انرژی و توان

بسته ۱: مفهوم کار، کار انجام شده توسط نیروی ثابت(درس 11 از 20)

بسته ۲: انرژی جنبشی ، قضیه کار و انرژی جنبشی(درس 12 از 20)

بسته ۳: کار و انرژی پتانسیل(درس 13 از 20)

بسته ۴: انرژی مکانیکی و پایستگی آن(درس 14 از 20)

بسته ۵: توان(درس 15 از 20)

بسته ۶: بازده(درس 16 از 20)