خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی نهم

پایه:نهم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
2099دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
10ساعت ویدیو آموزشی
4198سوال تستی
2099کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
4198سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل هفتم

بسته ۱: تعریف فسیل و شرایط لازم برای تشکیل آن(درس 21 از 45)

بسته ۲: راه های تشکیل فسیل(درس 22 از 45)

بسته ۳: فسیل راهنما و کاربرد فسیل ها(درس 23 از 45)