مدرسه / دبیر / مشاور

آزمون‌ساز آنلاین و هوشمند مُنتا

سامانه‌‌ هوشمند برگزاری آزمون‌های تستی و تشریحی به‌ صورت آنلاین و چاپی با قابلیت شناسایی تقلب

ویژه پایه دوم ابتدایی تا دوازدهم

آزمون رایگان بسازید

آزمون‌ساز مُنتا بهترین تجربه برگزاری انواع آزمون‌ها با روش‌های متفاوت

آزمون آنلاین
آزمون چاپی
آزمون غیرمُنتایی
آزمون 360 درجه
آزمون اشتراکی
آزمون عمومی

برگزاری آزمون به صورت آنلاین با قابلیت‌های:

بررسی IP هر دانش‌آموز برای جلوگیری از تقلب
مشاهده دفعات ورود، خروج و مدت زمان حضور هر دانش‌آموز در زمان آزمون
حذف سوال، ویرایش گزینه صحیح یا تغییر ضرایب بعد از برگزاری آزمون
اتصال آزمون ساز به پنل پیامکی برای ارسال پیام
presentation-image

برگزاری آزمون با سوالات شما

بارگذاری سوالات شخصی معلمان و مدارس( بدون نیاز به بانک سوال مُنتا)
برگزاری آزمون‌های شخصی( تستی و تشریحی) به صورت آنلاین و چاپی
دمو رایگان

خرید محصولات منتا

مرجعی از انواع سوالات تستی و تشریحی برای ساخت آزمون‌های شما
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

پکیج پایه

اشتراک 12 ماهه
10 هزار سوال
دسترسی به هزاران سوال تستی و تشریحی
مباحث طبق آخرین تغییرات کتاب درسی
پشتیبانی تلفنی، تیکت و واتس اپ
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

پکیج پایه

اشتراک 12 ماهه
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

پکیج نقره‌ای

اشتراک 12 ماهه
10 هزار سوال + 30 دانش آموز
دسترسی به هزاران سوال تستی و تشریحی
مباحث طبق آخرین تغییرات کتاب درسی
برگزاری آزمون به تعداد نامحدود برای 30 دانش‌آموز
پشتیبانی تلفنی، تیکت و واتس اپ
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

پکیج نقره‌ای

اشتراک 12 ماهه
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

پکیچ طلایی

اشتراک 12 ماهه
20 هزار سوال + 50 دانش آموز
دسترسی به هزاران سوال تستی و تشریحی
مباحث طبق آخرین تغییرات کتاب درسی
برگزاری آزمون به تعداد نامحدود برای 50 دانش‌آموز
پشتیبانی تلفنی، تیکت و واتس اپ
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

پکیچ طلایی

اشتراک 12 ماهه

ویژگی‌های اجرای آزمون در آزمون‌ساز مُنتا

reason-image

تعیین نوع چیدمان سوالات

 • ترتیب تصادفی سوالات
 • ترتیب تصادفی گزینه‌ها
reason-image

مدیریت دفترچه سوالات

 • انتخاب تعداد دفترچه سوالات متناسب با مباحث آزمون
 • انتخاب زیرگروه درسی برای هر دفترچه
reason-image

تعیین نوع پاسخ‌گویی به سوالات

 • پاسخ‌گویی به صورت تستی
 • پاسخ‌گویی به صورت تشریحی، در قالب متن یا تصویر (بارگذاری سوال به سوال یا بارگذاری یکجا)
reason-image

تعیین نوع نمایش آزمون برای دانش‌آموزان

 • نمایش کل دفترچه ( دفترچه‌ای)
 • نمایش سوال به سوال ( تک‌سواله)
reason-image

تعیین زمان برگزاری

 • قابلیت ایجاد بازه شناوری شرکت در آزمون تا 72 ساعت بعد از شروع آزمون
 • قابلیت ایجاد زمان تحویل ویژه تکالیف
 • قابلیت افزایش زمان آزمون در حین برگزاری آزمون
reason-image

تعیین نوع محدودیت نمایش سوالات برای جلوگیری از تقلب

 • امکانِ بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان
 • بدون امکان بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان

ویژگی‌های اجرای آزمون در آزمون‌ساز مُنتا

reason-image

تعیین نوع چیدمان سوالات

 • ترتیب تصادفی سوالات
 • ترتیب تصادفی گزینه‌ها
reason-image

مدیریت دفترچه سوالات

 • انتخاب تعداد دفترچه سوالات متناسب با مباحث آزمون
 • انتخاب زیرگروه درسی برای هر دفترچه
reason-image

تعیین نوع پاسخ‌گویی به سوالات

 • پاسخ‌گویی به صورت تستی
 • پاسخ‌گویی به صورت تشریحی، در قالب متن یا تصویر (بارگذاری سوال به سوال یا بارگذاری یکجا)
reason-image

تعیین نوع نمایش آزمون برای دانش‌آموزان

 • نمایش کل دفترچه ( دفترچه‌ای)
 • نمایش سوال به سوال ( تک‌سواله)
reason-image

تعیین زمان برگزاری

 • قابلیت ایجاد بازه شناوری شرکت در آزمون تا 72 ساعت بعد از شروع آزمون
 • قابلیت ایجاد زمان تحویل ویژه تکالیف
 • قابلیت افزایش زمان آزمون در حین برگزاری آزمون
reason-image

تعیین نوع محدودیت نمایش سوالات برای جلوگیری از تقلب

 • امکانِ بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان
 • بدون امکان بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان
reason-image

تعیین نوع چیدمان سوالات

 • ترتیب تصادفی سوالات
 • ترتیب تصادفی گزینه‌ها
reason-image

مدیریت دفترچه سوالات

 • انتخاب تعداد دفترچه سوالات متناسب با مباحث آزمون
 • انتخاب زیرگروه درسی برای هر دفترچه
reason-image

تعیین نوع پاسخ‌گویی به سوالات

 • پاسخ‌گویی به صورت تستی
 • پاسخ‌گویی به صورت تشریحی، در قالب متن یا تصویر (بارگذاری سوال به سوال یا بارگذاری یکجا)
reason-image

تعیین نوع نمایش آزمون برای دانش‌آموزان

 • نمایش کل دفترچه ( دفترچه‌ای)
 • نمایش سوال به سوال ( تک‌سواله)
reason-image

تعیین زمان برگزاری

 • قابلیت ایجاد بازه شناوری شرکت در آزمون تا 72 ساعت بعد از شروع آزمون
 • قابلیت ایجاد زمان تحویل ویژه تکالیف
 • قابلیت افزایش زمان آزمون در حین برگزاری آزمون
reason-image

تعیین نوع محدودیت نمایش سوالات برای جلوگیری از تقلب

 • امکانِ بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان
 • بدون امکان بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان
reason-image

تعیین نوع چیدمان سوالات

 • ترتیب تصادفی سوالات
 • ترتیب تصادفی گزینه‌ها
reason-image

مدیریت دفترچه سوالات

 • انتخاب تعداد دفترچه سوالات متناسب با مباحث آزمون
 • انتخاب زیرگروه درسی برای هر دفترچه
reason-image

تعیین نوع پاسخ‌گویی به سوالات

 • پاسخ‌گویی به صورت تستی
 • پاسخ‌گویی به صورت تشریحی، در قالب متن یا تصویر (بارگذاری سوال به سوال یا بارگذاری یکجا)
reason-image

تعیین نوع نمایش آزمون برای دانش‌آموزان

 • نمایش کل دفترچه ( دفترچه‌ای)
 • نمایش سوال به سوال ( تک‌سواله)
reason-image

تعیین زمان برگزاری

 • قابلیت ایجاد بازه شناوری شرکت در آزمون تا 72 ساعت بعد از شروع آزمون
 • قابلیت ایجاد زمان تحویل ویژه تکالیف
 • قابلیت افزایش زمان آزمون در حین برگزاری آزمون
reason-image

تعیین نوع محدودیت نمایش سوالات برای جلوگیری از تقلب

 • امکانِ بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان
 • بدون امکان بازگشت به سوال قبل برای دانش‌آموزان

گزارش‌های جامع و کاربردی آزمون‌ساز مُنتا؛ بهترین ابزار برای تحلیل نتایج آزمون‌ها

image-report

گزارش‌های جامع ویژه مدیرِ مدرسه:

مقایسه گروه‌درسی ها و کلاس‌های مختلف با یکدیگر
میانگین درصد و تراز دانش‌آموزان در مدرسه
کلاس‌های برتر از نظر درصد‌ و کیفیت پاسخ‌دهی
میانگین درصد دانش‌آموز در هر درس
image-report

گزارش‌های جامع ویژه دبیر:

گزارش عملکرد دانش آموزان به صورت سوال به سوال
رتبه‌بندی دانش‌آموزان در هر درس
مقایسه کیفیت پاسخ‌دهی سوالات به‌ صورت درس‌به‌درس
روند پاسخ‌دهی دانش‌آموزان در هر درس
image-report

گزارش‌های جامع ویژه مشاور :

رتبه‌بندی تمامی دانش‌آموزان
سوالات امتحانی به صورت مبحث به مبحث با استفاده از درخت دانش
image-report

گزارش‌های جامع ویژه دانش‌آموز:

درصد و تراز کسب‌شده در هر درس
بیشترین و کمترین درصد کسب‌شده در هر درس
تعداد سوالات درست، غلط و نزده در هر آزمون به تفکیک سطح دشواری
نمایش درصد و تراز نفرات برتر در هر درس

درباره ویژگی‌های آزمون‌ساز مُنتآ بیشتر بدانیم

آزمون‌ساز مُنتا با توجه به نیاز مدارس و دبیران برای چگونگی اجرای بهتر آزمون‌های ساخته‌شده، قابلیت‌های را طراحی کرده است تا کیفیت اجرای آزمون‌ها را برای کاربران ارتقا دهد؛ برخی دیگر از این قابلیت‌ها عبارتند از:
ارسال پیامک یادآوری برای شرکت در آزمون
تعیین بارم برای هر سوال قبل از برگزاری آزمون
ارسال پیامک نام کاربری و رمز عبور برای هر دانش‌آموز
بررسی نتایج آزمون در بازه زمانی خاص مثل: جمع‌بندی دوران عید، امتحانات تیزهوشان و ....
پنل اختصاصی دانش‌آموز برای دریافت گزارش و کارنامه به‌صورت آنلاین
گزارش‌های دانش‌آموزی براساس کتاب یا گروه درسی خاص با قابلیت مقایسه
برگزاری آزمون‌ها با مدل‌های متفاوت نمایش سوال برای جلوگیری از تقلب
فعال‌سازی عدم مشاهده کارنامه توسط دانش‌آموز بعد از اتمام ‌آزمون (ویژه آزمون ورودی مدارس خاص)
شخصی‌سازی کارنامه آزمون با تعیین زیرگروه و ضرایب آزمون
مشاهده بیشتر

درباره ویژگی‌های آزمون‌ساز مُنتآ بیشتر بدانیم

آزمون‌ساز مُنتا با توجه به نیاز مدارس و دبیران برای چگونگی اجرای بهتر آزمون‌های ساخته‌شده، قابلیت‌های را طراحی کرده است تا کیفیت اجرای آزمون‌ها را برای کاربران ارتقا دهد؛ برخی دیگر از این قابلیت‌ها عبارتند از:
ارسال پیامک یادآوری برای شرکت در آزمون
تعیین بارم برای هر سوال قبل از برگزاری آزمون
ارسال پیامک نام کاربری و رمز عبور برای هر دانش‌آموز
بررسی نتایج آزمون در بازه زمانی خاص مثل: جمع‌بندی دوران عید، امتحانات تیزهوشان و ....
پنل اختصاصی دانش‌آموز برای دریافت گزارش و کارنامه به‌صورت آنلاین
گزارش‌های دانش‌آموزی براساس کتاب یا گروه درسی خاص با قابلیت مقایسه
برگزاری آزمون‌ها با مدل‌های متفاوت نمایش سوال برای جلوگیری از تقلب
فعال‌سازی عدم مشاهده کارنامه توسط دانش‌آموز بعد از اتمام ‌آزمون (ویژه آزمون ورودی مدارس خاص)
شخصی‌سازی کارنامه آزمون با تعیین زیرگروه و ضرایب آزمون
دمو رایگان

سوالات متداول

آیا امکان تصحیح خودکار سوالات در آزمون‌ساز مُنتا وجود دارد؟
آیا امکان برگزاری آنلاین آزمون‌های تشریحی در سامانه مُنتا وجود دارد؟
آیا امکان برگزاری چاپی آزمون‌های ساخته شده در سامانه مُنتا وجود دارد؟
گزارش‌های آزمون‌ساز مُنتا از نتایج آزمون، چه ویژگی‌هایی دارد؟

ویدئوهای آموزشی

آزمون غیرمُنتایی

مدیریت کاربران

آپلود پاسخبرگ مُنتا

تصحیح آزمون تشریحی

دیگر محصولات منتآ

با مُنتا هوشمند‌سازی فرآیند‌های آموزش را تجربه کنید

https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

اتوماسیون

پلتفرم جامع برنامه‌ریزی
مدیریت مطالعاتی و آموزشی مدارس
دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی
آزمون‌های روزانه
برنامه مطالعاتی با قابلیت شخصی‌سازی
تقویم آموزشی با قابلیت ارسال و دریافت تکلیف
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

اتوماسیون

پلتفرم جامع برنامه‌ریزی
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

مُنتآزمون

از ابتدایی تا دوازدهم
برگزاری آزمون حضوری و آنلاین توسط مدرسه
طراحی سوالات توسط اساتید برتر کشور
برگزاری آزمون با سربرگ خود مدارس
گزارشات متنوع در جامعه آماری کشوری
آزمون جمع‌بندی مطالب درسی
اطلاعات بیشتر
https://strapi.monta.ir/uploads/Group_27329_052c02a2d2_293bff37ca.png

مُنتآزمون

از ابتدایی تا دوازدهم

آزمون‌ساز مُنتا

سامانه‌‌ هوشمند برگزاری آزمون‌های تستی و تشریحی به‌ صورت آنلاین و چاپی با قابلیت شناسایی تقلب ویژه پایه دوم ابتدایی تا دوازدهم · برگزاری آزمون ساخته‌شده به صورت آنلاین، چاپی، تکلیف و عمومی · برگزاری آزمون در مدارس به‌صورت غیرمتمرکز با ارائه کارنامه جامع و متمرکز · ارائه کارنامه جامع مخصوص مدیران، مشاوران، دبیران و دانش‌آموزان · قابلیت تشخیص تقلب برای آزمون‌های آنلاین
مشاهده بیشتر